Under mitt projekt lärde jag mig att 8 av 10 menstruerande har bristande kunskaper om vad som anses vara normalt för en själv att blöda under en menstruation. När en inte vet vad som anses vara normalt är det också svårt att veta vad som anses vara rikligt. Rikliga blödningar kan leda till blodbrist eller bero på en mensrelaterad sjukdom. Det kan sänka livskvaliteten avsevärt och många blir begränsade i sitt vardagliga liv under mensen.
Jag vill med mitt designprojekt öka medvetenheten och hjälpa de som påverkas negativt av sina blödningar. Det ledde mig fram till Checkcup, en menskopp riktad till de med rikliga blödningar, tillsammans med Checkapp kan en mäta sina blödningar och ha bättre koll på sin mens. Checkcup är i designen tänkt att utmana och varje detalj är inspirerad från verkligheten och den mens den är riktad till. Nu synliggör vi mensen!
Back to Top